KORZYŚCI

Biolan to zintegrowany system informatyczny, usprawniający organizację pracy i przepływ informacji. Pozwala gromadzić dane eksploatacyjne i laboratoryjne oraz analizować zebrane informacje, wspomagając tym samym nadzór nad procesem oczyszczania.

Eksploatacja

EKSPLOATACJA

Sprawny nadzór bieżący:
- elektroniczny dziennik eksploatacji
- automatyczne obliczenia eksploatacyjne
- rejestr awarii
- integracja ze SCADA

Laboratorium

LABORATORIUM

Organizacja prac laboratoryjnych:
- wygodny rejestr badań
- szybkie raportowanie wyników
- uproszczone analizy kontrolne osadu czynnego
- sprawna komunikacja z działem eksploatacji

Kierownik

KIEROWNIK

Całościowa analiza pracy oczyszczalni:
- poprawa jakości zarządzania oczyszczalniami ścieków
- łatwiejsze raportowanie do instytucji nadzorujących (WIOŚ i Wody Polskie)
- redukcja kosztów operacyjnych
- raporty podsumowujące


ZESPÓŁ


System Biolan rozwijany jest przez firmę Biospekt Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Semanticore Sp. z o.o.

Biospekt jest partnerem posiadającym ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży wodno-ściekowej, w szczególności w doradztwie eksploatatorskim opartym o wiedzę z dziedziny mikrobiologii. Biospekt odpowiada za definiowanie funkcji systemu.

Semanticore zajmuje się pracami informatycznymi i budową systemu. Firma ma szerokie doświadczenie w budowie oprogramowania, od systemów embeded i integracji z systemami automatyki po aplikacje mobilne.


Eksploatacja

PIOTR ZYGMUNT

Założyciel i prezes firmy Biospekt.
Członek Zarządu Semanticore.
Główny pomysłodawca systemu Biolan.
Posiada ponad dziesięcioletnie
doświadczenie biznesowe i długoletnią
praktykę w kierowaniu projektami.

Kierownik

ANNA KUBICKA

Product owner.
Odpowiada za wdrożenia i współpracę z oczyszczalniami oraz definiowanie zakresu funkcjonalnego systemu.
We wcześniejszych latach prowadziła badania
i prace rozwojowe dla oczyszczalni ścieków.

Semanticore
Laboratorium

MARCIN POLITOWICZ

Członek Zarządu firm Biospekt i Semanticore.
Zawodowy manager zespołów i projektów,
głównie z branży IT.
Wspiera i nadzoruje pracę zespołu deweloperów podczas tworzenia systemu Biolan.

Biospekt

CENA I WDROŻENIE

Dostęp do systemu wyceniany jest indywidualnie, w zależności od zakresu wdrożenia i wielkości oczyszczalni.
Aby poznać cenę dla swojej oczyszczalni skontaktuj się z nami:

Napisz do nas

Skontaktujemy się, aby uzyskać więcej informacji o Państwa potrzebach

Przygotujemy wycenę dopasowaną do ustalonego zakresu

Wdrożenie i konfiguracja

Wsparcie pracowników w zakresie obsługi
KONTAKT

 Biospekt Sp. z .o.o
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

 +48 12 664 54 38

  biuro@biospekt.pl